SpeedTestNet.io

Geljek nesil Internet tizligini barlaýyş guraly

SpeedTest.io

Fleş ýok, Java ýok, Websocket ýok, Gerekmejek zatlar ýok.
Bu, XMLHttpRequest we Web Workers ulanyp, Javascript-de ýerine ýetirilen gaty ýeňil tizlik synagy.

Gabat gelijilik

SpeedTestNet - Modern ähli häzirki zaman brauzerleri goldaýar: IE11, iň soňky Edge, iň soňky Chrome, iň soňky Firefox, iň soňky Safari.
Mobil wersiýalary bilen hem işleýär.

Aýratynlyklary

  • Göçürip almagyň (download) Tizlik synagyny
  • Ýükleme (upload) tizligi synagy
  • Ping testi
  • Jitter testi
  • IP salgysy, ISP, serwerden uzaklyk

SpeedTestNet.io

Professional
tizlik synag guraly bilen internet tizligini barlaň.

  • Facebook - SpeedTestNet.io
  • LinkedIn - SpeedTestNet.io
  • Instagram - SpeedTestNet.io
  • GitHub - SpeedTestNet.io